Besøg Redningstjenesten på Flyvestation Skrydstrup

Onsdag den 19. februar 2014

Dansk Bavaria Klub arrangerer besøg hos redningstjenesten på flyvestation Skrydstrup.

BEMÆRK: grundet meget stor interesse for arrangementet er der nu lukket for yderligere tilmelding. 48 deltagere er tilmeldt.


Besøget er fastlagt til onsdag den 19. februar 2014 med følgende program:

kl. 1845: Ankomst til hovedvagten, Fighter Wing Skrydstrup, Lilholtvej 2, 6500 Vojens.
kl. 1900: Besøg med foredrag ved, og fremvisning af redningshelikopteren.
kl. 2000: Besøg med foredrag og fremvisning af F-16 i F-16 hangaren.
kl. 2105: Afslutning med kaffe og kage, hvor flyvestationen er vært.
Besøget er arrangeret i samarbejde med oversergent Brian Junker Jensen, der er flyvestationens presseofficer, der deltager ved besøget, og til hvem der, under hele besøget, kan stilles supplerende spørgsmål.

Der er ikke fastsat nogen max antal deltagere, men besøget kan kun gennemføres ved mindst 20 deltagere.

Der er lagt op til en meget interessant aften, hvor der er mulighed for at få et rigtigt godt indblik i, hvad redningshelikopteren kan, og hvordan den arbejder samt en vurdering af vigtigheden af sikkerhed til søs, set fra besætningen på helikopteren.

Hvad kan vi selv gøre for at skærpe vores egen sikkerhed, og hvad er redningshelikopteren i stand til at hjælpe os med.

Det her har virkelig noget med sikker fritidssejlads at gøre.

Det kan også blive meget interessant at besøge F-16 flyet. Få et foredrag om, hvad flyet kan præstere og om de mange internationale opgaver som flyene har deltaget i. Der bliver også mulighed for selv at tage plads i cockpitet og få en fornemmelse af pilotens arbejdsplads.

Tilmelding på mail: sekretaeren@danskbavariaklub.dk senest den 07. februar med angivelse af fulde navn og bopæl (et krav fra flyvestationen) eller på telefon 50232467.

Sæt allerede nu et kryds i kalenderen og kom med og deltag i en interessant aften under temaet "sikkerhed til søs"


Hilsen

G. Graversen