Besøg hos Elvstrøm Sails

Onsdag den 12. marts 2014

Foredrag om trimning af sejlbåd, herunder både sejl og mast samt en rundvisning i produktionen.

Besøget finder sted onsdag den 12, marts kl. 1900 hos Elvstrøm sejl, Paul Elvstrømsvej 4, 6200 Aabenraa.

Besøget starter med et foredag om trimning af sejlbåd, herunder mast og sejl samt valg af sejldugsmaterialer.

Derefter en rundvisning i produktionsområdet, herunder en forevisning af de forskellige produktionsformer.

Tilmelding på mail: sekretaeren@danskbavariaklub senest fredag den 07. marts.

Besøget forudsætter at mindst 20 deltager og der er intet antal max deltagere.
Derfor opfordres der kraftig til at deltage i et meget interessant og også lærerig besøg.

Danske tursejlere inviteres til at deltage.

Præsentation fra Elvstrøm Sails

Med venlig hilsen

Gravers.