Generalforsamling i Dansk Bavaria Klub

16. May - 16. May, 2015

Der indkaldes hermed til generalforsamling lørdag den 16. maj 2015 kl. 11:00 i Restaurant Glassalen i Ebeltoft Øer Marina.

Dansk Bavaria Klub

Der indkaldes hermed til generalforsamling lørdag den 16. maj 2015 kl. 11:00 i Restaurant Glassalen i Ebeltoft Øer Marina.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg dirigent
2. Årsberetning af bestyrelsen
3. Revideret regnskab samt budget for det kommende år til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
6. Valg af bestyrelse:
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af revisor:
9. Valg af revisor suppleant
10. Eventuelt.