Landstræf på Sjællands Odde 30. maj–2. juni 2019

Torsdag den 30. maj 2019 til Søndag den 2. juni

Husk landstræf 2019 som afholdes på Sjællands Odde i dagene fra den 30. maj til den 2. juni.

Kære sejlervenner,

Som sædvanlig holder vi landstræf i Dansk Bavariaklub i Kristi Himmelfartsferien, den 30. maj til den 2. juni 2019. Denne gang på Sjællands Odde i Odden Havneby. Vi har også denne gang lejet havnehuset, Odden Auktionshus, hvor vi også var ved landstræffet i 2017. Der er ingen køkkenfaciliteter, så man skal medbringe eget service (tallerkner, bestik, glas mv.) fra bådene. Man skal også vaske op i bådene, da der ikke er mulighed for det i huset. Til gengæld må man alle dage medbringe egne drikkevarer i huset.

Ved ankomst til Odden Havn lægger vi os ved pælepladserne - eller langskibs ved ydermolen. Vi forventer at lave en fordelagtig aftale med havnefogeden Klaus om havnepenge. Flere oplysninger senere.

Program

Torsdag: Bådene ankommer. Kl. 18 samles vi ved Odden Auktionshus (havnehuset) og griller egne medbragte varer og hygger os. Medbring drikkevarer, service mv. Og gerne også egen grill + kul/gas.

Fredag: kl. 10.00: Standerhejsning og velkomst - det er ved flagstangen nær sejlklubbens toiletbygning.
Kl. 10.30-12: Diverse aktiviteter, bl.a. stumpemarked (medbring gerne ting til stumpemarkedet, måske kan andre få gavn af det du ikke selv kan bruge)
Kl. 13.00: Generalforsamling i Dansk Bavariaklub. Det er i Havnehuset. Kl. 18.00: Festmiddag i Odden Auktionshus. Festmiddagen leveres af restaurant Den Gyldne Hane 100 meter fra huset, og foruden maden er der en halv flaske vin (hvid og/eller rød) pr. voksen - altså en flaske vin pr. par. Derefter drikker man egne, medbragte drikkevarer. Til børnene er der sodavand.
OBS! Medbring eget service. Vi sørger for oppyntning, lys og servietter.

Lørdag: kl.10.00: Bromøde.
Umiddelbart efter bromødet (ca. 10.15): Bustur til Gniben, yderst på Sjællands Odde, hvor naturvejleder Jørgen Stolze fortæller om det militære anlæg på stedet og om områ-dets helt særlige geologiske karakter. Mange vil huske Jørgen Stolze fra en spændende for-middag ved træffet i 2017. Hvis nogen vil sejle hjemad lørdag, vil vi på det varmeste anbe-fale at tage turen til Gniben med først - Stolze er en formidabel formidler. Resten af dagen og aftenen er der fælles hygge, om aftenen griller vi og spiser eventuelle rester.
Lørdag aften: Vi stryger standeren, da mange erfaringsmæssigt gerne vil tidligt af sted søn-dag.

Søndag: kl. 10.00: Bromøde og farvel og tak for denne gang.

Tilmelding senest den 16. maj 2019 til Anne Green (anne.green@danskbavariaklub.dk), eller Bente Nissen (bente.nissen@danskbavariaklub.dk).

Betaling ved tilmelding. Tilmelding er først gældende ved betaling. Hvis I har spørgsmål, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte os. Altså: Man er først tilmeldt, når man både har sendt mail OG betalt.

Prisen for hele arrangementet er 100 kr. pr. voksen og børn over 12 år. Børn under 12 år er gratis, men skal tilmeldes (af hensyn til maden). Dertil kommer havnepenge.

Betaling: Netbank: Reg.nr. 9324 konto.nr. 0007158858. Skriv navn og medlemsnummer på ved betaling.
MobilePay til nr. 58538. Nummeret vises som Dansk Bavariaklub. Skriv navn og medlems-nummer ved overførslen.

Vi håber at se mange både nye og kendte ansigter på Odden, hvor vi har tradition for fan-tastisk vejr. Billedet i baggrunden er fra træffet på Odden i 2017. I fantastisk sommervejr. Ja, sommeren faldt faktisk i lige de dage.

Med sejlerhilsen
Anne van der Linden, Annie Nielsen, Anne Green og Bente Nissen