Generalforsamling 2021

Lørdag den 2. oktober kl. 13:00 til kl. 16:00

Indkaldelse til årets Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021Afholdes den 2. oktober 2021 kl. 13:00
På Kanal Kroen Karrebæksminde.

Der serveres en let frokost platte med sild, tomater æg. Fiskefileter og andre lune retter. Øl og vand.
Tilmelding nødvendig for at vi kan sikre der er til alle. Derfor S.U. torsdag den 23. september


Dagsorden ifølge vedtægterne.

Generalforsamlingen dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Årsberetning af bestyrelsen
3) Revideret regnskab samt budget for det kommende år til godkendelse
4) Indkomne forslag - forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før general forsamlingen.
5) Fastsættelse af kontingent for det kommende år
- pkt 6 udgår i ulige år -
7) Valg af bestyrelse - på valg i år er:
Kasserer - Jette Pedersen - modtager genvalg
Medlem - Anne Green - modtager genvalg
Medlem - Niels Olsen - modtager genvalg

8) Valg af 2 suppleanter
Suppleanter 1 - Villy Seerup - modtager ikke genvalg
Suppleanter 2 - Gert Lundberg - modtager genvalg

9) Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Lene Olsen - modtager genvalg
Revisor suppleant - Michel van der Linden - modtager genvalg

10) Eventuelt

Husk at tilmelde dig her på siden.
Vel mødt!

S.U. senest Torsdag den 23. september 2021 kl. 23:59