Den Forhøjede Statsafgift er en Realitet

Af Webmaster, 6. January, 2013

Folketinget vedtog onsdag skatteministerens forslag om forhøjet afgift på kaskoforsikringer. Såvel Liberal Alliance som Venstre udfordrede til det sidste skatteministeren med nye spørgsmål men skatteminister Holger K. Nielsen forholdt sig helt tavs i folketingssalen.


Læs mere på Danske Tursejlere hjemmeside

Trods det at lovforslaget er vedtaget er det fortsat nødvendigt at støtte Danske Tursejleres underskriftindsamling mod statsafgiften. Så støt op om modstanden mod en fejlagtigt indført misundelsesskat på et grundlag som forslagsstillerne selv måtte erkende var forkert.

Støt underskriftindsamlingen her