Generalforsamling i Dansk Bavaria Klub

Af Webmaster, 16. marts, 2017

I forbindelse med landstræffet i Sjællands Odde afholder Dansk Bavaria Klub generalforsamling.


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk Bavaria klub

Fredag den 26.05.2017 kl. 13:00 i Havnehuset på Sj.Odde.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens årsberetning.

3. Revideret regnskab og kommende års budget til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

6. Valg til bestyrelsen: Jette, Niels Arne, Anne, alle 3 modtager genvalg.

7. Valg af 2 suppleanter: Niels, Michael.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant: Hans Ch. Andersen modtager genvalg.

9. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde

senest den 14. maj 2017.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.