Generalforsamling i Dansk Bavaria Klub

27. March, 2018

I forbindelse med landstræffet i Juelsminde afholder Dansk Bavaria Klub generalforsamling.


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk Bavaria klub.

Fredag den 11.05.2018 kl. 13:00 i Sejlklubbens hus på Juelsminde havn.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens årsberetning

3. Revideret regnskab og kommende års budget til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Valg af formand

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af 2 suppleanter

8. Valg af revisor og revisor supplenat

9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 23.april 2018.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.