Tur og Rejseudvalget

...

Medlem

Niels Arne Johansen


...

Medlem

Fritz Enemark


...

Medlem

Michael Bygballe


Vedtægter for tur udvalget under Dansk Bavaria Klub

§ 1) Tur udvalget er et underudvalg under Dansk Bavaria Klubs bestyrelse og underlagt klubbensvedtægter.

§ 2) Udvalgets formål er, at være arrangører af ture/rejser for medlemmerne både i Danmark ogudlandet. Turene/rejserne skal være sejlsportsrelevante.

§ 3) Udvalget skal bestå af mindst 3 medlemmer, mindst et medlem skal være medlem af klubbens bestyrelse.

- Udvalget vælger selv sin ledelse.

- Udvalget afholder møder efter behov. Udgifter dækkes så vidt muligt over rejsekontoen.

§ 4) Udvalget har ret til efter bestyrelsens godkendelse at oprette en rejsekonto i et anerkendt pengeinstitut. Udvalget udfærdiger for hver tur detaljeret regnskab med bilag til klubbens kasserer.

§ 5) Udvalget kan jfr. Klubbens vedtægter § 4.4 udsende mail til medlemmerne med rejsetilbud og anden relevant informationsmateriale, som kan indeholde tilbud fra klubbens sponsorer om rejser.

§ 6) Udvalget udfærdiger årsberetning til forelæggelse for generalforsamlingen.

§ 7) Klubbens bestyrelse har til enhver tid ret til at nedlægge udvalget.