02/03-2013 Generalforsamling 2013 - Forberedende Bestyrelsesmøde

Forberedende bestyrelsesmøde den 02.marts 2013 i Fredericia idrætscenter.1) Forberedelse og drøftelse af generalforsamlingens praktiske gennemførelse2) RegnskabetAd 1) Søren gennemgik den tidligere til bestyrelsen udsendte årsberetning, der blev godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer.Enighed om at bestyrelsens forslag til dirigent er Per Sabbat.Da der er opstillet 6 kandidater til 4 bestyrelsesposter var der enighed om at begære skriftlig afstemning til valg af bestyrelsesmedlemmer.Søren havde fået fuldmagt fra 5 medlemmer til at afgive stemme på deres vegne Vedrørende landstræf 2014 var der enighed om at bringe det op under generalforsamlingen så evt. interesserede kunne give tilsagn.Der blev kort drøftet et oplæg til vedtægtsændring til næste års generalforsamling omhandlende fuldmagter. Max 2 fuldmagter pr. medlem med angivelse af, hvem
fuldmagtsindehaveren skal stemme på.Ad 2) Det færdige, reviderede og af revisoren godkendte regnskab, blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen, der herunder blev enig om at foreslå et uændret kontingent på kr. 250,-G. Graversen
Sekretær.