08/03-2014 Generalforsamling 2014 - Konstituerende Bestyrelsesmøde

Konstituerende bestyrelsesmøde i Egå sejlklub den 08. marts 2014, kl. 2015.Tilstede var: Svend Erik, Hanne C., Lars C., Lars B., Gravers og det nyvalgte bestyrelsesmedlem, Niel Arne (vognmanden) samt de 2 nyvalgte suppleanter, Fritz og Jette.Dagsorden1) Konstitution
2) Drøftelse af generalforsamlingens forløb.
3) Fastsættelse af næste møde.

Ad pkt. 1) Bestyrelsen konstituerede sig som følger:Svend Erik formand (direkte valgt på generalforsamlingen.Lars Bøllund næstformandHanne Christiansen kassererGravers Graversen sekretærNiels Arne(vognmanden) tovholder til turudvalg. Nærmere m.h.t. turudvalg udsat til næste bestyrelsesmøde.Lars C. bestyrelsesmedlem.Michael A. bestyrelsesmedlemFritz suppleantJette suppleantAd pkt. 2) Alle var enige om, at generalforsamlingen havde et godt forløb.Ad Pkt. 3) Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag den 31. maj i Bogense.G. Graversen
Sekretær.