09/10-2014 Bestyrelsesmøde, Korsør

ReferatBestyrelsesmødet torsdag den 9. oktober 2014 kl. 1700 i Korsør.Tilstede:
Svend-Erik Nielsen
Hanne Christiansen
Lars Christiansen
Michael Andersen
Nils Arne Johansen
Fritz Enemark
Dan JørgensenFraværende:
Lars Bøllund
Gravers Gaversen
Jette PedersenDagsorden1. Siden sidst
2. Økonomi
3. Hjemmesiden / sponsorer
4. Træf i Vejle 2016
5. Træf og generalforsamling i Øer 2015
6. Samarbejde med de Scandinaviske Bavariaklubber
7. Lovændringer (det er vores bank der forlanger en ændring)
8. Eventuelt
9. Næste mødeAd Pkt. 1:Messeturen til Hamburg blev kort drøftet og det blev konstateret at der blot var 19 deltagere der havde meldt sig på, derfor aflysningen.Lokaltræf afholdt i Holbæk og Årøsund med stor success. Over 15 både med til hvert af disse træf.Jyllinge har meldt sig på banen for lokaltræf som afløsning til Holbæk ti lnæste år. Årøsund er klar igen til næste år.År til dato er 30 nye medlemmer meldt ind i klubben.Over 150 medlemmer har været forbi hjemmesiden og opdatere deres oplysninger.
Ad Pkt. 2:Hanne gav en orientering om klubbens økonomi, hvorefter det kunne konstateres, at klubben p.t. har en god økonomi.

Ad pkt. 3:Dan gav en orientering om arbejdet vedrørende sponsorer som han og Gravers har været i gang med. En oprydning i sponsorlisten bliver foretaget som følge af drøftelsen på mødet. Dan og Gravers fortsætter arbejdet med sponsorerne.

Ad Pkt. 4:Bestyrelsen drøftede Vejles tilbud om at afholde vores landstræf hos dem i 2016 og idet ingen andre havne havde meldt sig som kandidater vedtog bestyrelse at landstræffet 2016 afholdes i Vejle.

Ad Pkt. 5:Svend Erik gav en kort orientering fra arrangørerne af landstræffet i Øer 2015. Arbejdet skrider frem som planlagt.
Ad Pkt. 6Bestyrelsen drøftede mulighederne for et samarbejde med de øvrige skandinaviske bavariaklubber, særligt omkring deltagelse i forum. Beslutningen blev at vi ikke vil kunne tilbyde de andre skandinaviske klubber særlig adgang til vores forum. Alle er velkomne til at melde sig ind i klubben og dermed opnå adgangen.Dan sørger for at melde tilbage til det Norske medlem som rettede henvendelse.
Ad pkt. 7;En nødvendig ændring til vores vedtægter som følge af lov om hvidvaskning af penge vil blive kommunikeret i forbindelse med generalforsamlingen i Øer 2015. Det drejer sig om notering i vedtægterne af tegningsberetigede personer for klubben.
Ad Pkt. 8:Bestyrelsen drøftede kort hvilke vinterarrangementer der er under opsejling.

Ad Pkt. 9:Næste møde afholdes torsdag 12. marts 2015.
Referent
Dan Jørgensen
Webmaster