15/05-2015 Bestyrelsesmøde, Øer

Tilstede var Svend Erik, Jette, Hanne, Lars, vognmanden Niels Arne, Fritz, Michael, Gravers og webmaster Dan.Dagsorden1) Siden Sidst
2) Generalforsamlingen
3) Bestyrelsens beretning
4) Eventuelt
5) Næste mødeAd pkt. 1:
Svend Erik orienterede om, en ændring på hjemmesiden m.h.t. sponsorer, idet Floor Marine ændres til Dansk Marine Center.
Han havde i dag haft en samtale med Henrik Lund fra Dansk Marine Center vedr. sponsor aftaler og div. Tilbud til medlemmer af Dansk Bavaria Klub.
Dansk Marine Center er meget interesseret i et godt samarbejde med Dansk Bavaria Klub og vil fremkomme med div. Service tilbud til medlemmerne.
Gravers orienterede om, at der fortsat er en fin tilgang af nye medlemmer.
Siden sidste års generalforsamling har klubben optaget 65 nye og 35 har meldt sig ud. De fleste udmeldinger er sket som følge af salg af båd og sygdom. Enkelte har dog meldt sig ud uden oplyst begrundelse.Ad pkt 3:
Svend Erik forelagde bestyrelsens beretning, der i forvejen er sendt rundt til bestyrelsesmedlemmerne til gennemsyn og godkendelse.
Beretningen blev drøftet og godkendt af hele bestyrelsen til forelæggelse for generalforsamlingen.Ad pkt. 2:
På valg er Lars B, Jette og Michael.
Lars B. ønsker ikke at modtage genvalg.
Jette og Michael var begge villige til at modtage genvalg.
Fritz er villig til at modtage genvalg som første suppleant.
Klubbens revisor, Dorte Sabat, ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Anne som nyt medlem af bestyrelsen og genvalg af Jette, Michael og Fritz.Ad pkt. 4:
Jette rettede en forespørgsel til Dan om udskrivning fra hjemmesiden. Når et enkelt emne skal udskrives kommer det mester at hjemmesiden også med.
Dan oplyste, at det ikke var nogen vanskelig opgave at ændre, hvilket vil blive gjort.
Michael fremlage et ønske/opfordring til, at generalforsamlingen blev afholdt om fredage. Alle både var ankommet og nogle ønskede at afsejle igen tidligt om lørdagen – vejret.
Næste års generalforsamling forsøges afholdt om fredagen.
Jette ønskede at hvert andet bestyrelsesmøde blev afholdt et centralt sted i Jylland. Dette vil bevirke en mere ligelig fordeling m.h.t. køreafstand/tid.
Fremover afholdes hvert andet bestyrelsesmøde i Jylland.Ad pkt. 5:
Næste møde afholdes i Øer umiddelbart efter generalforsamlingen.G. Graversen
Sekretær.