06/05-2016 Generalforsamling 2016 - Formandens Beretning 2015

DANSK BAVARIA KLUB`S BESTYRELSES BERETNING FOR 2015Kære medlemmer.Velkommen til den årlige generalforsamling, hvorfor vi igen er samlet.I år her i Vejle, jeg håber at alle har haft en god tur herover, med eller uden båd, da Kr. himmelfart jo falder meget tidligt i år.Jeg håber vi kommer gennem dagsordenen på en god og saglig måde.Der har i år været afholdt 2 bestyrelsesmøder, hvor der har været drøftet forskellige tiltag, som fremgår af referaterne fra møderne, som ligger på hjemmesiden.Klubben havde i år arrangeret tur til Furuno i Esbjerg hvor vi fik set alt deres elektroniske udstyr, førstehjælps kursus i Fredericia hvor der rigtigt blev øvet hjertemassage, de var begge godt besøg, og vi tror at deltagerne fik meget ud af at deltage og tillige en dejlig dag. En stor tak til arrangørerne heraf.Turen til middelhavet, Grækenland, blev ikke til noget, det skyldes for få tilmeldinger, men en tur til Tyrkiet til september er ved at være en realitet.Hjemmesiden, har igen i år fået et løft, så den nu fremstår som en moderne hjemmeside, der nu er let tilgængelig for alle.Det nye er at vi får en mail, hver gang der er nye indlæg. Dette gør det neget mere overskuelig. Samtidig benyttes Facebook mere flittigt.Tak til Dan, hvor vi ud fra statistikken kan se, der er mange besøgende på hjemmesiden.Klubben består i dag af 400 medlemmer, det er en lille tilbagegang på ca. 20.Landstræf afholdt i Øer:Der var mødt 42 både frem, med ca. 112 deltagere og som sædvanlig var det et par rigtige hyggelige dage med spændende, afvekslende indslag, kulturelt og også lidt for motionisterne.Tak til udstillerne der var mødt frem med deres salgsstande.Underholdning med Peter Dalsgård var i top.Denne gang var vi ikke så heldige med vejret, meget blæst, både på udturen og hjemturen, så mange sejlede hjem før tid, og deltog derfor ikke i generalforsamlingen om lørdagen, klog af skade, er generalforsamlingen nu flyttet til om fredagen, så alle kan deltage.Stor tak til Hanne og Preben som arrangører for et rigtigt vellykket træf. Da lokalerne ikke havde været benyttet i årevis, forelå der et ekstra stort rengøringsarbejde, så det kom til at være et festlokale.Dansk Marinecenter, Øer Marinesmed samt Randers bådudstyr gav vin under middagen til stor glæde for alle, mange tak for det.Lokaltræf Jyllinge og Årøsund 2015:I Jyllinge og Årøsund var der som vanlig mange både tilmeldt.Der blev grillet, og hygget begge dage. Nye ting blev afprøvet i Jyllinge, hvor man grillede en pattegris, og det lykkedes til fulde.Besøget i den gamle Jyllinge-landsby, minder os endnu engang om, hvor hurtig udviklingen går. Turen var guidet af en gammel Jyllinge borger. Selv for Jyllinge borgerne var der ny viden om byen.I Årøsund blev der ligeledes grillet, denne gang blev der om fredagen hentet rødspætter fra Esbjerg, og tilberedt på grillen på store pander, udlånt fra en kro. Dertil nye kartofler og persillesovs. Lørdag endnu engang helstegt pattegris, hvilket igen var en kæmpe succes.Der blev ligeledes afholdt kapsejlads lørdag formiddag.Endnu en gang en opfordring til at deltage i disse lokaltræf, og gerne med opstart nye steder.DANSK MARINECENTER
Der har i en periode været nogle mindre gode relationer til Dansk Marine Center, som bl.a. har resulteret i, at den rabat ordning som DMC præsenterede for Dansk Bavaria Klub under bådudstillingen i år 2015 i Fredericia, er sat ud af kraft, uden at klubben er blevet orienteret. Men der arbejdes videre på, igen at få genetableret et godt forhold til Dansk Marine Center.Til slut vil jeg gerne takke Hans Jørgen, og øvrige her fra Vejle, for det store arbejde der er udført, for at vi kan få et vellykket landstræf.Bestyrelsen takker også for den opbakning, der er i medlemskredsen.Vi vil i den kommende sæson arbejde for at den vil blive indholdsrig på alle måder.Samtidig vil vi takke vore sponsorer, for deres opbakning til klubben, og opfordrer medlemmerne til at benytte disse, til gavn for fællesskabet.Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at vi fortsat har en aktiv klub, så vi kan fastholde, samt tiltrække nye medlemmer.Bestyrelsen er pt. ved at udarbejde en folder om Bavaria klubben, som information til ikke medlemmer.Bestyrelsen.