06/05-2016 Generalforsamling 2016 - Konstituerende Bestyrelsesmøde

ReferatKonstituerende bestyrelsesmøde fredag den 06. maj 2016 kl. 1400 i Vejle.Tilstede var Svend Erik, Jette, Anne, Niels Arne, Bente og Gravers samt suppleanterne Niels og Michael og webmaster Dan.Bestyrelsen konstituerede sig som følger:Svend Erik formand (direkte valgt af generalforsamlingen)
Niels Arne (vognmanden) næstformand.
Jette kasserer.
Gravers sekretær
Fritz, Anne og Bente bestyrelsesmedlemmer.I forbindelse med mødet blev der bevilget max 5000,- kr. til kassereren for indkøb af en computer. Samtidig blev der aftalt en anden arbejdsfordeling mellem sekretær og kasserer således, at hele medlemshåndteringen forestås af kassereren, hvilket vil lette overskueligheden for kassereren.Derudover blev det aftalt med webmaster, Dan, at fremtidige deltagerlister linkes til selve arrangementet. Det vil gøre det lettere tilgængelig.Bestyrelsesmødet sluttede kl. 1425.G. Graversen
Sekretær.