25/05-2017 Bestyrelsesmøde Odden Havn

Referat
Bestyrelsesmødet torsdag den 25. maj 2017 kl. 2000 i Odden havn.
Tilstede var: Anne, Jette, Frits, Svend Erik, Bente, Gravers, Niels Arne (vognmanden) og Niels.
Dagsorden:
1: Træffet
2: Generalforsamlingen
3: Eventuelt.
4: Næste møde:Ad Pkt. 1:
Bestyrelsen var enige om, at træffet var vel tilrettelagt, faciliteterne udmærkede og at bådenes ankomst og placering i havnen var sket på en god og hensigtsmæssig måde.
Slutstatus på tilmeldinger blev 41 både, 1 campingvogn og 103 personer.
Anne og Bente orienterede om nogle praktiske ting omkring festmiddagen, menu, musik/underholdning v/ Peter Dalsgaard, og gaver.
Ad Pkt. 2.
Afviklingen af generalforsamlingen blev fastlagt, herunder at der skulle findes en ny revisorsuppleant.
Jette orienterede om, at regnskabet var revideret og godkendt af klubbens revisor, og således klar til at fremlægges for generalforsamlingen.
Bestyrelsens forslag til dirigent: Bent Torp.
Ad pkt. 3:
Intet.
Ad pkt. 4:
Næste møde afholdes den 26.05.2017 i Odden havn umiddelbart efter generalforsamlingen.
G. Graversen, sekretær.