26/05-2017 Generalforsamling 2017 - Konstituerende Bestyrelsesmøde

Referat
Bestyrelsesmødet fredag den 26. maj 2017 kl. 1430 i auktionshuset, Odden Havn.
Tilstede var: Svend Erik, Anne, Jette, Fritz, Bente, Niels Arne (vognmanden) Gravers og Niels.
Dagsorden1 Generalforsamlingen
2 Konstitution
3 Eventuelt
4 Næste mødeAd Pkt. 1:
Bestyrelsen diskuterede den afholdte generalforsamling.
Der var enighed om, at den blev afholdt i en god og positiv ånd med gode og seriøse indlæg under god ledelse af dirigenten.
Ad Pkt. 2:
Ingen ændringer i bestyrelsesposterne.
Ad pkt. 3:
Intet.Ad pkt. 4:
Efterår 2017.G. Graversen,
Sekretær.