02/03-2013 Generalforsamling 2013 - Konstituerende Bestyrelsesmøde

ReferatKonstituerende bestyrelsesmøde i Fredericia Idrætscenter den 02. marts 2013.Dagsorden
1) Konstituion
2) Drøftelse af generalforsamlingens forløbAd pkt. 1) Bestyrelsen konstituerede sig som:Formand indtil ny kan vælges på et ordinært bestyrelsesmøde – Søren Dyrskjøt.Kasserer: Hanne Christiansen.Sekretær: Gravers GraversenBestyrelsesmedlemmer: Michael Andersen, Svend Erik Nielsen og Lars Bøllund, Lars Christiansen.Endelig konstituering bliver foretaget ved førstkommende bestyrelsesmøde.Ad pkt. 2) Alle var enige om, at generalforsamlingen havde haft et godt forløb.G.Graversen
Sekretær.