17/02-2018 Bestyrelsesmøde, Fredericia

Tilstede var Svend Erik, Jette, Anne, Fritz, Gravers og suppleant Niels.Dagsorden
1: Siden sidst.
2: Økonomi.
3: Træf og generalforsamling i Juelsminde 2018.
4: Lokaltræffene 2018.
5: Hjemmesiden.
6: Tysklandsturen.
7: Gaveregulativ.
8: Eventuelt
9: Næste møde.Ad pkt. 1:
Svend Erik orienterede om det afholdte virksomhedsbesøg hos North Sails, Lyskær 10, Herlev, den 18. januar 2018.
Det var en rigtig god og informativ aften med en rigtig fin orientering om, og forevisning, af de nyeste materialer og fremstillingsmetoder. I dag fremstilles sejlene hos North Sails af en så høj kvalitet, at der er så godt som evigheds garanti for sejlene m.h.t. form og slidtage.
Det var lidt ærgerligt at kun 9 personer deltog, men dem der deltog fik en rigtig fin aften ud af det.Den i dag afholdte temadag på Fredericia kasserne blev drøftet. Alle i bestyrelsen var enige om, at det havde været en rigtig god og informativ dag.
Der var tale om 3 meget aktuelle områder, hvor først Ole fra havnevagten i Esbjerg gav os en rigtig øjenåbner om vigtigheden af at have respekt for havet, men ikke at være bange for havet, samt vigtigheden af altid at have fokus på de aktuelle vejrmeldinger og tage sine beslutninger om sejlads herudfra og altid at have opdaterede papir søkort ombord. Elektronik har det med at gå i stykker, lige der, hvor der er allermest brug for det.
Flemming og Betina, henholdsvis stationsleder og bådfører ved sørednings tjenesten på Årø gav os et rigtigt godt indblik i, hvad den frivillige og ulønnede, redningstjeneste kunne yde af hjælp i de situationer hvor sejlerne har brug for hjælp. F.eks. ved grundstødninger, knækkede master, maskinhavari m.m.
Søredningstjenesten er til rådighed 24/7/365, og havde i år 2017 i alt 65 assistancer fra Årø, heraf de 16 i samarbejder med JRCC – tidl. SOK - . Man arbejde med en generel respons tid på højest en ½ time, men på Årø kun 15 min. Aktuelt var responstiden på Årø mellem 10- og 15 min. I båden findes hjertestarter og livredningskuffert som alle frivillige besætningsmedlemmer er uddannet i at betjene. Der må ikke opkræves nogen betaling for assistancen, men efter en assistance opfordres de ”nødstedte” til at tegne et medlemskab i foreningen, der koster 550,- for 1 kalenderår.
Der arbejdes meget kraftig på at få et netværk af redningsstationer, der kan assistere i de indre danske farvande og helt aktuelt åbner der en ny station i Juelsminde i løber af marts mdr. 2018, og senere nogle stationer i Limfjorden..
Bestyrelsen var enige om, at der her er tale om en prisværdig indsats af frivillige og ulønnede personer, og vil gerne opfordre alle medlemmer i Dansk Bavaria Klub til at tegne et medlemskab.
Flere oplysninger findes på søredningstjenestens hjemmesideWWW.dsrs.dk.Jørgen Farre, Åbenrå, der selv er aktiv sejler og i hans arbejdsliv havde ansvar for piloternes redningsudstyr på flyvestation Skrydstrup, demonstrerede brugen og fortalte om vedligeholdelsen af vores selvoppustelige redningsveste samt vigtigheden af altid at bruge dem, ligesom vi fremmødte havde mulighed for at få tjekket vores private veste og få foretaget den nødvendige udskiftning af kulsyrepatron og udløsertablet. Det benyttede rigtig mange sig af.
27 personer deltog i arrangementet.
Der rettes en rigtig stor tak til Fritz, Jette og Tom for det store arbejde de havde lagt i at få dette heldags arrangement arrangeret.Ad pkt. 2:
Dansk Bavaria Klub har fortsat en god og stabil økonomi, ligesom medlemstallet ligger stabilt med ca. 420 medlemmer. Mobilpay fungerer fint og hedder nu MyShop 58538.
Ad pkt. 3:
Jette oplyste at hun havde en tæt kontakt med landstræffets arrangører Christian og Trine med hensyn til at få de endelige aftaler på plads om forplejning, tildeling af havnepladser og flere praktiske ting. Vedr. menuen til festmiddagen blev drøftet forskellige muligheder og det blev aftalt at Jette arbejder videre på det sammen med Christian g Trine.
Aftalerne vedr. lokaler og musik er på plads.
Generalforsamlingen bliver afholdt fredag den 11. maj og fra bestyrelsen er Svend Erik og Gravers på valg. Begge har erklæret sig villige til at modtage genvalg.
Derudover er de 2 suppleanter til bestyrelsen, Niels og Michael, på valg. Niels har erklæret sig villig til at modtage genvalg. Da bestyrelsen ikke har modtaget nogen tilkendegivelse fra Michael blev det besluttet, at der skal findes en ny kandidat til posten som anden suppleant.
Indkaldelsen til generalforsamling og dagsorden udsendes senere på hjemmesiden.Ad pkt. 4:
Bestyrelsen opfordre til at der må blive afholdt flere lokaltræf fordelt over hele landet. Det har vist sig, at de indtil nu afholdte lokaltræf har bevirket en meget tættere social forbindelse mellem medlemmerne i de respektive regioner.
Bestyrelsen er meget gerne behjælpelig med råd og vejledning, så er der nogen, som har lyst til at arrangere et lokaltræf, men er lidt usikker på, hvordan man kommer i gang, så kontakt et bestyrelsesmedlem.
Indtil videre kommer der et lokaltræf i 2018 i Lynæs eller Frederikssund og Årøsund, og et børnetræf i Juelsminde. Nærmere annonceres på hjemmesiden.Ad pkt. 5:
Der har været nogle problemer med at få fotos og referater fra særlige arrangementer, herunder landstræf og lokaltræf lagt ud på hjemmesiden.
Det vil der blive strammet op på, så det fremadrettet kan forventes at fotos og referater kommer på hjemmesiden. Derudover fungerer hjemmesiden godt og det kan konstateres, at forum bliver flittigt brugt.Ad Pkt. 6:
Svend Erik og Fritz oplyste, at de havde deltaget i turen og at det var en rigtig god og veltilrettelagt tur, som kun kunne omtales positivt. En fin bus med en god chauffør, 2 gode overnatnings steder med god forplejning. En virkelig stor og meget interessant udstilling i Düsseldorf med en imponerende Bavaria stand, hvor alle de nyeste både blev udstillet og sidst, men ikke mindst, et besøg på Bavaria værftet med en meget interessant rundvisning og afsluttende middag.
Dansk Bavaria Klub retter en meget stor tak til DMC for en veltilrettelagt tur og håber meget på, at der igen må blive en mulighed for, at klubbens medlemmer kan komme med på en sådan tur.Ad pkt. 7:
Efter en drøftelse blev det besluttet, at Dansk Bavaria Klub ikke giver gaver i anledning af div. Private mærkedage.Ad Pkt. 8:
Der foreligger en invitation fra Dansk sejlunion til, at Dansk Bavaria Klub kan sende en repræsentant til unionens generalforsamling 2018.
Bestyrelsen indstiller Niels Arne (vognmanden) til at repræsentere Dansk Bavaria Klub.Ad Pkt. 9:
Næste møde afholdes fredag den 11. maj 2018 kl. 1300 i Juelsminde.G. Graversen
Sekretær.