11/05-2018 Generalforsamling 2018 - Forberedende Bestyrelsesmøde

ReferatBestyrelsesmødet fredag den 11. maj 2018 kl. 1100 i juniorklubhuset, Juelsminde havn.Tilstede fra bestyrelsen var Svend Erik, Jette, Fritz, Anne, Bente, vognmanden (Niels Arne) og Gravers.
Derudover deltog suppleanterne, Niels og Michael og klubbens webmaster, Dan.Dagsorden
1: Afvikling af træffet 2018
2: Afvikling af generalforsamlingen 2018
3: Sponsorer
4: Lokaltræf
5: EventueltAd Pkt. 1:
Bestyrelsen var enige om at træffet i Juelsminde var veltilrettelagt med en rigtig god tilslutning og gode faciliteter og, at der var ydet en meget stor og prisværdig indsats af Trine, Christian, Jette og Tom som de fortjener en stor tak for.
Det glædede bestyrelsen at der var mange nye medlemmer som deltog for første gang og at vi, igen i år, var begunstiget af et rigtigt fint vejr.
Der deltog i alt 44 både og 131 personer.Ad Pkt. 2:
Formanden, Svend Erik, er på valg, og skel, ifølge klubbens vedtægter, vælges ved direkte valg. Svend Erik erklærede sig fortsat villig til genvalg for en ny 2 årig periode.
Sekretæren, Gravers, er på valg, og han erklærede sig fortsat også villig til genvalg for en ny 2 årig periode.
Den ene af klubbens suppleanter, Michal, havde meddelt bestyrelsen, at han ikke ønskede at modtage genvalg. Han havde siden 2009 været med i bestyrelsesarbejdet som henholdsvis bestyrelsesmedlem og suppleant og fandt tiden inde til at stoppe.
Svend Erik takkede ham for hans indsats for klubben i de mange år.
Den anden af klubbens suppleanter, Niels, erklærede sig villig til genvalg for en ny 1 årig periode.
Til afløsning for Michal foreslår bestyrelsen Villy Seerup, Årøsund.Ad pkt. 3:
Der er kommet et tilsagn fra Kolding Marinecenter om at være sponsor for klubben. Der vil blive oprettet en indkøbskode med en rabat ordning for klubbens medlemmer.
Bestyrelsen retter en tak til Kolding Marinecenter for sponsoratet og opfordre medlemmerne til at benytte forretningen under sloganet ”De støtter os og vi støtter dem.”
Klubben har herefter 4 sponsorer: ”EFI Esbjerg, Dansk Marine Center, Cockpitbord DK og Kolding Marinecenter.Ad pkt. 4: Anne og Bente arbejder fortsat med at arrangere et lokaltræf på Sjælland. Det bliver i weekenden 24. til 26. august og sandsynligvis i Hundested. Alternativet er Frederiksværk.
Frits og Jette arbejder med at arrangere et lokaltræf i Årøsund, men datoen ligger endnu ikke helt fast, men det bliver enten i weekenden 17. til 19. eller 24. til 26. august.
Der kommer nærmere med invitation på hjemmesiden.
Bestyrelsen opfordre stadig andre medlemmer til at arrangere et lokaltræf.Ad pkt. 5.
Bestyrelsen arbejder på at arrangere et par event til den kommende vinter.
Der er foreløbig tale om et evt. besøg på forsvarets miljøskibe og et besøg på Gesten bådbyggeri.
Der kommer nærmere på hjemmesiden.
Vi havde en dialog omkring klubbens facebook gruppe.
Konklusionen blev, at bestyrelsen ikke umiddelbart ønskede at administrere en facebookgruppe. Er lidt i tvivl om de juridiske aspekter.
Michal oplyste, at såfremt bestyrelsen senere beslutter at oprette en facebookgruppe eller indleder et samarbejde med gruppen ”Bavariasejlere” vil hans ægtefælle, Sofie, Holbæk, godt administrere gruppen.

Næste møde ikke fastlagt.Gravers Graversen
Sekretær.