02/03-2019 Bestyrelsesmøde, Fredericia

Bestyrelsesmøde i Dansk Bavariaklub,
lørdag den 2. marts 2019 i Fredericia
Til stede: Jette, Fritz, Anne, Niels, Niels Arne, Villy og Bente, Gravers, Hans Christian (revisor)
Referent: Bente1. Siden sidst: Niels Arne bød velkommen og udtrykte sin sorg over den hidtidige formand, Svend Erik Nielsens død den 16. februar.
Siden bestyrelsesmødet i oktober 2018 har Svend Erik valgt at trække sig som formand og som medlem af bestyrelsen. Han er siden desværre død og er i bestyrelsen blevet erstattet af suppleanten Niels Olsen.
Den hidtidige næstformand, Niels Arne Johansen er trådt ind som formand frem til generalforsamlingen i maj, efter at Svend Erik trak sig.
Desuden har sekretær Gravers Graversen trukket sig af helbredsmæssige årsager. Han er i bestyrelsen blevet erstattet af suppleanten Villy Sterup.
Bente Nissen har overtaget posten som sekretær frem til generalforsamlingen.
Klubben har dermed ingen næstformand og ingen suppleanter frem til generalforsamlingen i maj. Ny næstformand vælges på bestyrelsens konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen.2. Økonomi: Kasserer Jette Pedersen oplyste, at foreningens beholdning ultimo februar udgjorde 205.565,42 kr.
Rejsekontoen udgjorde: 9.486,11 kr.
Klubben har ultimo februar ca. 415 medlemmer. I snit er der kommet et par nye medlemmer om ugen siden nytår. Medlemstallet er nogenlunde konstant.3. Falske mails: Kasserer Jette Pedersen har to gange modtaget mails, tilsyneladende sendt fra formand Svend Erik Nielsen, der bad hende overføre 4800 € til en bestemt konto. Begge mails har været falske, og der er ikke blevet betalt penge. Sagen er anmeldt til politiet.4. Vedr. tilhørsforhold til banken: Vores nuværende pengeinstitut, Sparekassen Kronjylland, ønsker at vi fortsat skal være tilknyttet deres afdeling i Auning, hvor de mener vi hører til. Der er derfor indhentet tilbud fra et andet pengeinstitut, som imidlertid er betydeligt dyrere. Vi blev enige om, at det i praksis er uden betydning, om vi er tilknyttet afdelingen i Auning, når vi har netbank og filialer andre steder i landet.
Desuden har vi en konto i Danske Bank, som bruges til MobilePay.
Pt betaler vi Nets 12 kr. pr opkrævning via girokort. Vi undersøger muligheden for selv at forestå opkrævningen via MobilePay, som er betydeligt billigere, måske helt gratis.5. Træf og generalforsamling på Odden 2019.
Planerne og aftalerne for træffet er på plads, yderligere detaljer følger. Indbydelse på www.danskbavariaklub.dk og på Dansk Bavariaklubs facebookside. Husk tilmelding senest den 16. maj.6. Generalforsamling: Bestyrelsen foreslår flere mindre vedtægtsændringer, som formuleres før indkaldelsen til generalforsamling. Vi har i bestyrelsen drøftet, om det skulle skrives ind i vedtægterne, hvordan vi skal forholde os, hvis formanden går af mellem generalforsamlingerne. Vi overvejede at skrive det ind i vedtægterne, men har besluttet ikke at gøre det, da det er almindelig dansk praksis, at næstformanden tager over som formand i tilfælde af dennes forfald. Sådan som det er sket i Dansk Bavariaklub i denne vinter.7. Hjemmesiden: Vi skal have kontaktet vores ”konkurrent” på Facebook om et fremtidigt samarbejde.8. Vinterevent?9. Eventuelt:10. Næste møde: Torsdag den 30/5 i Odden.