30/05-2019 Bestyrelsesmøde, Odden Havn

Referat af bestyrelsesmøde
torsdag. 30. maj 2019 i Odden Havn

Til stede: Niels Arne Johansen, Fritz Enemark, Jette Pedersen, Anne Green, Bente Nissen og suppleant Villy Sterup. Desuden var Michael Bygballe som foreslået dirigent på generalforsamlingen til stede.
Referent: BenteDagsorden:
1. Siden sidst.
2. Falske mails.
3. Træf og generalforsamling på Odden 2019.
4. Forslag til Landstræf: 2020 i Egå, 2021 i Korsør, 2022 i evt. Bogense eller Ebeltoft.
5. Kontakt til langturssejlerne vedr. brug af telt sammen med langturssejlerne.
6. Michael Bygballe er inviteret.
7. Nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Som forslag er Gert Lundberg og Michael Johansen.
8. Eventuelt.

Ad 1. Siden sidst. Ingen punkter.Ad 2. Falske mails. Jette har haft kontakt til politiet, der opfordrer til at slette falske mails.
Ad 3) Træf og generalforsamling. Vi sætter standeren på en af bådene, da flagstangen er brækket. Præmie til den båd, der har sejlet længst: Fra hjemhavnen til træf uden ”svinkeærinder”.Ad 4) Forslag til landstræf. 2020 formentlig Egå, 2021 Bogense, hvis ingen havn på Sjælland byder ind, 2022 (jubilæum) formentlig Ebeltoft.Ad 5) Kontakt til langturssejlerne vedr. brug af telt sammen med langturssejlerne, der har træf i Ebeltoft i pinsen. Det er til jubilæumstræffet i 2022, hvor det kunne være praktisk at begge foreninger kunne bruge samme telt, borde, stole mv.Ad 7) Valg til bestyrelsen: Villy Sterup skal vælges til bestyrelsen for ét år, Niels Olsen for to år. Jette og Anne på valg. Vi mangler to nye suppleanter. Bestyrelsen foreslår: Gert Lundberg, Preben Byrialsen, Michael Johansen.Ad 8) Eventuelt. Jette orienterede om, at klubben dropper samarbejdet med Nets, og fra 2020 står klubben selv for opkrævninger.