02/11-2019 Bestyrelsesmøde, Korsør

Referat af bestyrelsesmøde
Lørdag. 02. november 2019 kl. 12:00
Restaurant Laguna i KorsørTil stede:
Formand Niels Arne Johansen
næstformand Fritz Enemark
kasserer Jette Pedersen
sekretær Bente Nissen
bestyrelsesmedlemmerne Anne Green, Villy Sterup og Niels Olsen.
Bestyrelsessuppleanterne Gert Lundberg og Michael Johansen.
Endvidere deltog webmaster Dan Jørgensen.Referat: Bente NissenDagsorden:1) Siden sidst.2) Økonomi.
- Kasserer Jette Pedersen orienterede om økonomi og medlemstal:
- På foreningens driftskonto i Sparekassen Kronjylland står pr. 1/11-19 kr. 245.177,68.
- På rejsekontoen står kr. 9.486,11. Bestyrelsen besluttede at nedlægge rejsekontoen og overføre beløbet til foreningens driftskonto. Retningslinjer – se punkt 11.
- Foreningen havde pr. 31.10.2019 398 medlemmer.3) MobilePay: Koster fra oktober 49,00 kr. pr mdr. og 0,75 kr. pr. indbetaling.
- Beslutning: Vi dropper samarbejdet med NETS og bruger fremover udelukkende MobilePay. Man kan selvfølgelig også stadig overføre penge til foreningens konto i Sparekassen Kronjylland.4) Træf og generalforsamling på Odden 2019.
- Referat af landstræf på Odden var længe undervejs. Referater af lands- og lokal træf skal skrives. Fremover bliver referater at betragte som ”borgerligt ombud”, så det ikke altid er arrangørerne af træffet, der skal lave referat. I forbindelse med landstræffet vælges referent af træffet.
- Referat af generalforsamlingen skrives af klubbens sekretær.5) Forslag til Landstræf: 2020 i Egå, 2021 i Bogense, 2022 i Ebeltoft.
- Gert Lundberg informerede om de foreløbige forberedelser til landstræf i Egå 2020. Bådene kan ligge samlet ved servicekajen. Det fælles lokale bliver enten en restaurant på havnen eller et festtelt..6) Kristi himmelfart 2020, 21.05.20 – 24.05.20, 2021, 19.05.21 – 22.05.21, 2022, 21.05.22 – 25.05.227) Kontakt til langturssejlerne vedr. brug af telt sammen med langturssejlerne i 2022.
- Jette tager kontakt til Langturssejlerne og havnen i Ebeltoft.8) Ret medlemsblanket på Hjemmesiden. Oprydning på hjemmesiden, samt div. links.
- Vi enedes om diverse opdateringer på hjemmesiden. Flere oplysninger er forældede.9) Vedr. udsendelse af første opkrævning af kontingent 2020. Evt. med post, så vi er sikker på at alle får den.
- Beslutning: Vi sender ud pr. mail til alle – og derefter pr. post til de medlemmer, hvor mailadressen viser sig forkert.10) Evt. rettelse til de nye vedtægter. Henvendelse fra et medlem.
- Bente har talt med det medlem, der har kontaktet bestyrelsen, for at høre, hvad sagen drejer sig om.
- Det drejer sig om formuleringen i vedtægternes punkt 6, Generalforsamlingen: ”Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingen med undtagelse af formanden, som vælges ved direkte valg af generalforsamlingen. Formanden er på valg de lige år og næstformanden på valg i de ulige år.” Medlemmet mener, det kun muliggør bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i ulige år, som næstformand. Og at det bør omformuleres.11) Flotillesejlads i Tyrkiet september 2020.
- Turen til Tyrkiet er aflyst på grund af de usikre forhold i Tyrkiet – i stedet går turen til Kroatien.
- Vi besluttede disse fælles retningslinjer for ture/flotillesejlads: Til både ture i Danmark, lokaltræf og ture i udlandet gælder ens regler: Foreningen yder et tilskud på kr. 2000,- til de første fem medlemskaber og derefter kr. 200,- pr. yderligere medlemskab, der deltager.12) Hvilke rabatordninger har vi i DBK?
- Rabatordninger fremgår af hjemmesiden. De får fremover egen fane.13) Vinterarrangementer: Besøg på Elvstrøm, værftstur og besøg af Keep Sailing.
- Foreløbig er 20 tilmeldt værftsturen.
- Fritz kontakter Elvstrøm og laver en aftale med dem til starten af februar. Bedst en lørdag. Gert Lundberg har en aftale med Keep Sailing om at komme til Fredericia og fortælle i forbindelse med bestyrelsesmødet den 7. marts i Fredericia.14) Næste bestyrelsesmøde 07.03.2020. Fredericia15) Eventuelt.
- Bestyrelsen drøftede muligt indkøb af et musikanlæg til brug ved træf. Vi besluttede at tage det hen ad vejen og se, om der er musikanlæg på stedet, hvor et landstræf holdes.