07/03-2020 Bestyrelsesmøde, Fredericia

Referat af bestyrelsesmøde
lørdag. 07. marts 2020 kl. 16:00
I Fredericia.Dagsorden:1. Siden sidst.
2. Økonomi.
3. Udsendelse af mail og opkrævning af kontingent.
4. Landstræf 2020 i Egå.
5. Forslag til, 2021 i Korsør, 2022 i Ebeltoft.
6. Kontakt til langturssejlerne vedr. brug af telt sammen med langturssejlerne i 2022 eller samme koncept som i Egå.
7. Samarbejde med Bavaria Sejlbåde på Facebook, de har 1500 medlemmer.
8. Næste bestyrelsesmøde d. torsdag d.21.05.20
kl. 11.00, ved Niels Arne. Ordstyre med.
9. Eventuelt.
V/H FormandenTil stede: Anne, Jette, Niels, Niels Arne, Villy, Bente – samt suppleanterne Gert og Michael. Webmaster Dan Jørgensen deltog i en del af mødet. Referat: Bente (sekretær).Ad 1)
Formanden orienterede om en vellykket værftstur i januar med over 40 deltagere.Ad 2)
Økonomi.
Primo marts står der 266.000 kr. på foreningens konto. Rejsekontoen er lukket og pengene ført over til foreningen konto.Ad 3)
Foreningen har ca. 400 medlemmer. Som noget nyt har vi denne gang sendt alle opkrævninger ud som e-mail. Ca. 170 medlemmer mangler her i starten af marts stadig at betale årets kontingent.
Standere er sendt med Post Nord, hvor fem breve blev beskadiget undervejs.Ad 4)
Landstræf 2020 i Egå.
Jette orienterede om planlægning og program for landstræffet.
Der bliver opstillet et telt på havnen, og mad er bestilt. Hold øje med www.danskbavariaklub.dk, hvor invitation og information om tilmelding og betaling vil fremgå.Ad 5)
Vi har stadig ikke nogen aftale om landstræf 2021, mens jubilæumstræf i 2022 kommer til at være i Ebeltoft.Ad 6)
Jette har haft kontakt til Langturssejlerne om at dele et telt til 20 års jubilæumstræffet i Ebeltoft i 2022. Langturssejlerne er meget interesseret i et samarbejde.Ad 7)
Vi drøftede foreningens tilstedeværelse på Facebook og vil gerne have mere liv på siden og i gruppen. Vi tager det op som et punkt på generalforsamlingen den 22. maj i Egå.Ad 9)
Evt.
Dansk Bavariaklub arrangerer sin egen Fyn Rundt i uge 25. Se opslag på hjemmesiden.
Opfordring til, at alle medlemmer går ind og tjekker og opdaterer kontaktoplysninger på hjemmesiden.