29/08-2020 Formandens beretning ved generalforsamlingen 2020


Året der gik, har budt på mange udfordringer i disse Corona tider. I 2019 er der afholdt 2. lokale træf, 1 i Holbæk med ca. 23 deltagere og 1. i Årøsund med 48 medlemmer som deltog. Begge fandt sted i August måned og begge rigtig gode træf.I år 2020 er der afholdt 1 godkendt træf i Frederiksværk med ca. 16 deltagende. Reglerne for afvikling af et lokal træf kan der vist ikke være nogen tvivl om længere, hvis man er i tvivl om disse, kan det læses på hjemmesiden.I januar var der en fantastisk tur til værft med rundvisning i Giebelstadt, med besøg på bådudstillingen i Düsseldorf. Der deltog ca. 35. Der blev solgt 2 nye både på turen. Tak til Peter Dalsgaard og Dansk Marine Center. Der bliver forsøgt at arrangerer en ny tur igen i 2022, så hvis man ikke har prøvet turen, er det et besøg værd.Der har været afholdt Keep Sailing arrangement d. 7/2 i Fredericia. Igen et godt arrangement, hvor der var ca. 30 deltagere.Så kom Corona og ødelagde dele af vores sejlsæson, hvilket betød at vores landstræf og dertilhørende generalforsamling blev aflyst. Der var lagt op til at spændende program, som vi meget håber kan gennemføres til næste år.I juni var der planlagt et flotille sejlads Fyn rundt, som desværre også blev aflyst. Vi håber at Michael Johansen fra Karrebæksminde og Gert Lundberg fra Randers igen har mod på at planlægge dette, da der var vist stor interesse for arrangementet.Medlemstallet er d.d. ca. 400 medlemmer, hvor der ca. 43 mangler at betale. Det kan måske skyldes den nye kontingentopkrævning. Bestyrelsen arbejder på sagen.Dansk Bavaria klubs facebookside er i stor fremgang, der bliver tilføjet ca. 3 nye medlemmer dagligt. Der arbejdes på at optimerer denne side, lige som vores hjemmeside også er under renovering.Jeg glæder mig til at se jer d. 13-16/5 2021 i Egå.Med mange sejl hilsner
Niels Arne