07/09-2020 Bestyrelsesmøde, Online

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde for Dansk Bavaria Klub, afholdt på web d. 07/09-2020 kl. 19.30.Tilstede er: Formand Niels Arne Johansen, Næstformand Fritz Enemark, Kasserer Jette Pedersen,
Michael Johansen, Gert Lundberg, Claus Johansen, Anne Green, Villy Sterup, Niels OlsenReferent: Mette
Dagsorden:
1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer
2) Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen
3) Svar på brev fra Michael Andersen
4) Konstituering af bestyrelsen
5) Evt.Ad 1)
Formanden byder velkommen til webmøde. Og en særlig velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer.
Derefter er der en præsentationsrunde af alle medlemmer.Ad 2)
Bestyrelsen godkender referatet fra generalforsamlingen uden bemærkningerAd 3)
Medlemmerne gennemlæser kladde til svar på brev og svare i løbet af nogle dage. Dokumentet er rundsendt i google doks.Ad 4)
o Formand Niels Arne Johansen
o Næstformand: Fritz Enemark
o Kasserer: Jette Pedersen
o Sekretæren: Anne Green
o Webmaster: Niels Olsen
o Facebook administrator: Niels, Claus og Niels Arne
o Bestyrelsesmedlem Michael Johansen
o Bestyrelsesmedlem Claus JohansenAd 5)
o Formandens beretning kommer snarest muligt på mail
o Niels fortæller om hjemmesiden – Han vil gerne modtage billeder til hjemmesiden. Han modtager gerne gode forslag til ændringer på hjemmesiden
o Der er på før mødet til bestyrelsesmødet, blevet besluttet at de ca. 40 manglende betalende medlemmer, skal blive stående på listen indtil næste opkrævning, og hvis de heller ikke her reagerer på indbetalingen, herefter vil de blive slettet fra medlemslisten.
o Det er et ønske at referater fremadrettet kommer hurtigt på hjemmesiden, så dem der ikke kan deltage, kan læse hvad der er blevet aftalt.
o Der er et ønske at regnskaber bliver lagt på hjemmesiden, så alle kan læse det.