20/01-2021 Bestyrelsesmøde Online

Referat af bestyrelsesmøde for Dansk Bavaria Klub , afholdt på web d. 20.1.21Tilstede er: Formand Niels Arne Johansen, Næstformand Fritz Enemark, Kasserer Jette Pedersen, Niels Olsen, Michael Johansen, Gert Lundberg, Villy Sterup, Anne Green
Referent: AnneDagsorden:
1. Indkøb af stander de næste 2 år
2. Evt. aflysning af landstræffet. Hvornår skal det meldes ud?
3. Opfordring til at holde små lokaltræf i 2021, hvis landstræffet aflyses. Tilskud øges til 5000 kr. for de første 5 både og 200 kr. til de næste. Der skal laves tilmeldingsliste.
4. Betaling til webmaster og kasserer, forslag 8000 kr. til hver.
5. Hvordan henter vi flere medlemmer, også dem fra Facebook
6. Evt.Ad1) Niels Arne byder velkommen til webmøde. Jette orienterer om, at der står ca. 280.000kr. på foreningens konto og der er 410 medlemmer. Jette har indhentet tilbud på 800-1000 stk. stander.

Ad2) Det besluttes at aflyse landstræf 2021 p.gr.a. den usikre coronasituation og dette meddeles på hjemmesiden. Der vil blive holdt en form for erstatningslandstræf og generalforsamling. Tid og sted oplyses senere, når coronasituation og forsamlingsforbud ændres.Ad3) Der opfordres til at afholde lokaltræf, når det bliver muligt at være flere forsamlet. Det besluttes at tilskud fastholdes som nu og der skal laves tilmeldingsliste. Både tilskudsbeløb og tilmeldingsliste kan findes på hjemmesiden.Ad4) Bestyrelsen beslutter at følge forslag om 8000 kr. årl. til kasserer og webmaster. Begge er tilfredse med denne aflønning.Ad5) Niels vil forsøge kontakt til Facebookgruppen med opfordring om at melde sig ind i Dansk Bavaria Klub.Ad6) Forslag fra Michael om, at bestyrelsen til møder følger den dagsorden, der er besluttet i vedtægter. Claus foreslår, at der udarbejdes nye flyers til uddeling. Jette vil udarbejde forslag til ny flyer og sende den til bestyrelsen til godkendelse. Kontingentopkrævning sendes ud nu med sidste frist for betaling 1.3.2021. Der vil blive indkaldt til næste bestyrelsesmøde og helst fysisk, når forsamlingstilladelse ændres.