13/04-2021 Bestyrelsesmøde Online

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Bavaria Klub, afholdt på web d. 13.4.2021Tilstede er: Niels Arne, Fritz, Niels, Michael, Gert, Villy, Claus, Anne
Referent: AnneDagsorden:
1. Siden sidst
2. Økonomi
3. Kontingentopkrævning 2021, Der mangler 135 at betale
4. Landstræffet 2021
5. Lokaltræf 2021, Årøsundtræffet måske d. 21-22.8.2021
6. Hjemmesiden
7. Generalforsamling i 2021, lørdag d. 18.9.21 eller 2.10? Hvor skal det holdes? Hvad skal der laves som trækplaster til generalforsamlingen?
8. Landstræffet i 2022 i Ebeltoft
9. Eventuelt
10. Næste møde1. Corona har fyldt meget
2. Bavariaklubben har 280000 kr. på kontoen
3. 130 har ikke betalt i 2020, heraf 33, der heller ikke har betalt for 2019. Der sendes rykkere ud med 14 dages betalingsfrist. Niels arbejder videre med et evt. andet betalingssystem.
4. Landstræffet 2021 er aflyst
5. Afventer udmelding fra evt. arrangører.
6. Der efterlyses mere brug af hjemmesiden. Oplysning om landstræf 2021 fjernes og oplysning om lokaltræf sættes på hjemmesiden, når der er oplysning herom. Der efterlyses emner til auktioner.
7. Generalforsamling afholdes 2.10.2021, nærmere om tid og sted på hjemmesiden, når besluttet.
8. Jubilæumslandstræf i Ebeltoft fra 26. maj til 29. maj 2022. Der nedsættes udvalg til at arrangere træffet bestående af: Michael Bygballe, Jette Pedersen, Peter Dalsgård, Gert Lundberg og Anne Green. Udvalget mødes 4.5.21.
9. Ingen
10. Næste møde søges afholdt i september og vi håber, at det kan blive fysisk.