06/04-2013 DS generalforsamling 2013 Odense

DS generalforsamling 2013 OdenseJeg deltog som Nappedamdelegeret og associeret medlem for Dansk Bavaria Klub og i det "skjulte" også for Danske Tursejlere på DS generalforsamling i Odense fra fredag til lørdag.Fredag kl. 1800 var der indskrivning og alle mødtes til sandwich i baren, inden det startede med en workshop kl. 19.00 – 1945Workshop var omkring DS sekretariat og blev ledet af den nye generalsekretær Mads Kolte Olsen (MKO).MKO er uddannet cand polit og har senest været generalsekretær for spejderne. Virkede forholdsvis sikker og talte med store ord. Han talte om det at "noget skal give mening", om hvordan de unge sejlere skal blive i klubben og få lokket forældrene til at blive der også, og så senere få disse til at blive til tursejlere og kapsejlere.Han har store ambitioner, og hvis han får ført disse ud i livet, ser det lovende ud for DS. Han satser meget på ungdom, et eller andet sted er det jo også rigtigt, for det er ungdommen, der skal generere vores afløsere.Næste workshop var om Tursejlads og strategi 2011, som man havde arbejdet med, fremført af DS næstformand Jens Erik Hansen, Århus Sejlklub. Det er helt sikkert, at de er nået et stykke vej, de vil gerne noget for tursejlerne, hvilket da også kan ses på bladet "Sejler".Nogle af de ting jeg hæftede mig mest ved:1) Oprettelse af netværk for klubber, både på nettet og klubberne imellem. I pauserne hørte jeg flere sige (klubber) at de søgte nogle at samarbejde med.2) Formanden havde nogle ideer om at sejle flotillesejlads, hvor man kunne melde sig og deltage forskellige steder i landet. DS må have læst mine tanker, for de etablerer nu flotillesejladser, hvor man kan sejle sammen, nogle af dem specielt for børnefamilier. Ifølge den turansvarlige er førerne på disse sejladser på plads (andemødre kalder DS dem)3) Der var mange røster omkring turbøjerne, og at de kun skal være for medlemmer med stander fra DS.4) DS vil satse på at holde forældrene til de unge sejlere i klubben og gøre dem til tursejlere. Hvis det lykkes , tror jeg det vil kunne mærkes hos Danske Tursejlere og FTFL..5) DS har lavet en ny brochure med fordele for DS medlemmer. Jeg hørte mange sige, at det der kan få medlemmerne ind i folden er tilbud og rabatter på det ene eller andet. En sagde, "hvis bare jeg kan sige at de sparer 5 kr. her og der ved at være medlem, så er det noget der rykker".Generelt må jeg sige at de har intentionerne, men om det når ud til medlemmerne, er jeg lidt i tvivl om.Efter seminaret en hyggelig aften med lidt smalltalk med de mange fremmødte.GeneralforsamlingenBeretningen gav ikke megen debat ud over en diskussion mellem Hellerup Sejlklub og formanden, hvor formanden til sidst måtte sige "undskyld" for at have sagt noget, der ikke var rigtigt.Et af punkterne der blev spurgt ind til var emnet associerede medlemmer. Dette blev senere til en lidt mere heftig debat.Beretningen blev godkendt.Værre var det med årsregnskabet. DS lavede et underskud på kr. 700.000,- i 2012. Det var de ikke stolte af, og det der overraskede mig er, at DS egenkapital er meget ringe. Kr. 4.000.000,- hvoraf de 2.000.000,- er bundet i lån til klubber. Dette førte til en meget kraftig debat, hvor bestyrelsen og MKO havde svært ved svare for sig. Det virkede som om, der var rod i regnskaberne, f.eks. var budgettet ændret fredag aften i forhold til det, der blev sendt ud. Balancen er på ca. 40.000.000, hvoraf de faste udgifter er ca. 20 mill. De tidligere bestyrelser havde sagt at man skulle have 25% i fri egenkapital til at stå i mod med. Det vil sige 5 mil. I fri egenkapital. DS har pt. 2 mill.!DS bogholderi er overladt til DIF, og der bliver udfærdiget kvartalsvise rapporter og økonomien!Formanden lovede, at formuen ville være intakt igen 2015. MEN han talte ikke om hvordan. De regnede med lønstigninger og forventede en kontingentstigning. Men hvis medlemstallet igen ville falde, har de et stort problem. Det er min vurdering, at hvis de kommer med så dårligt et regnskab igen, så vil der være noget mindre opbakning til Hans Natorp.Regnskabet blev efter en stor debat godkendt.Budgettet og kontingentstigningen på kr. 2,50 pr medlem gav en livlig debat. Nogle klubber ville ikke stemme for, medmindre formanden lovede at den føromtalte egenkapital var på plads i 2015 igen. Formanden måtte på podiet og personligt garantere dette. De har en spændende opgave i DS!Her kommer også tursejlerne ind igen. For med den debat omkring budgettet, så kan de ikke gennemføre de lovede aktiviteter. Det bliver så spændende at se, hvor de vil spare.En andet punkt er målebrevene. De har mistet en stor indtægt fordi sejlerne ikke fornyer deres. Der var en opfattelse af at mange sejler kapsejlads ud fra nogle gamle tal. F.eks. kan man på Fyn rundt sejle uden målebrev i dag, hvis man deltager i Tursejladsen Fyn Rundt fra Kerteminde.Generalsekretær Mads fremlagde handleplanene for sekretariatet. Igen noget politikersnak og ikke noget konkret. Jeg hørte adskillige ytringer omkring de fine ord, men "hvor var det konkrete".Jeg tror at DS går en svær tid i møde med at få tingene til at hænge sammen.Valg til bestyrelsen var fredsvalg. Her var der dog en enkelt er gik på talerstolen og udtrykte sit ønske om at det var det sidste fredsvalg i hans tid. Det kan han jo have ret i, et kampvalg burde alt andet lige give de bedste høns på gangen.Vedtægtsændringen omkring associerede medlemmer gav megen debat og måtte til skriftlig afstemning. Som sagt blev der skriftlig afstemning, og vedtægtsændringen blev vedtaget med ca. 20.000 stemmer for og ca. 2000 i mod. Nu er vejen åbnet for , at flere klasseorganisationer kan blive associeret med DS.Det var en spændende generalforsamling at være med til.Hilsen Søren