16/04-2013 Bestyrelsesmøde, Korsør

ReferatBestyrelsesmødet tirsdag den 16. april 2013 kl. 1700 på Storebælt Camping og Cottages, Storebæltvej 85, Kosør.
Tilstede var Søren, Hanne, Gravers, Michael, Lars, Svend Erik og webmaster, Dan.Dagsorden1 Siden sidst
2 Økonomi
3 Hjemmesiden
4 Turudvalget
5 Kommende arrangementer
6 Samarbejde med de Scandinaviske Bavaria klubber
7 Endelig konstituering af (formand)
8 Eventuelt.
9 Fastsættelse af næste møde.Ad pkt. 1:
Søren orienterede om hans deltagelse i Dansk sejlunion,s generalforsamling den 06. april på hotel Scandic, Odense. Det var en god generalforsamling, men der var et stort problem vedr. ”rod” i regnskabet.
Dansk sejlunion repræsenterer ca. 58000 medlemmer.
Søren orienterede om hans og Gravers,s deltagelse i Danske Tursejlere,s generalforsamling den 13. april i Strib bådeklubs klubhus, Strib. For hans egen vedkommende som konstitueret bestyrelsesmedlem i DT og Gravers som repræsentant for DBK. Også det var en god og konstruktiv generalforsamling og fremhævede især det gode samarbejde mellem DT DS og sejler organisationer.
På generalforsamlingen blev Søren indvalgt i DT,s bestyrelse og Gravers valgt som suppleant.
DT repræsenterer ca. 9000 medlemmer.
Søren orienterede om, at han, sammen med Nappedam bådelaug, havde arrangeret en vinsmagningsaften i Nappedam den 19 marts , hvor der deltog 24 personer. Det blev en rigtig god aften for dem der deltog.
Søren orienterede om besøget hos SOK den 23. januar. En rigtig god og meget interessant aften, men for få mødte op.
Gravers orienterede om besøget hos Elvstrøm sejl i Aabenraa den 06. februar hvor 17 var mødt op. Det var en interessant og lærerig aften. Der er referat på hjemmesiden.
Gravers repræsenterede DBK ved en reception den 15. marts hos Floor Marine med 2 fl. Vin i anledning af at virksomheden flyttede til nye lokaler på adressen Stokagervej 23, Risskov.
Der var efterfølgende Åbent hus den 16. og 17. marts, hvor mange benyttede sig af at gøre en rigtig god handel.
Gravers orienterede om, at der i år. 2013 er indmeldt 15 nye medlemmer og 10 har meldt sig ud – hvilket jo er en medlemstilgang på 5.Ad pkt 2:
Hanne orienterede om klubbens aktuelle økonomiske status. Klubben er velkonsolideret med en god likvid beholdning på ca. 163.000,- kr. og 410 medlemmer.
På rejsekontoen står der ca. 28.000,-Ad pkt. 3:
Hjemmesiden og facebook er i en rigtig god udvikling. Dan orienterede om initiativer og status herunder nærmere om:
Medlemsdata og redigering/deling af hjemmeside
Forum udskiftning
Tilmelding til arrangementer via hjemmesiden
Oprettelse af regioner
Én e-mail adresse til hele bestyrelsen.
Opdatering af alle danske havne.Ad pkt. 4:
Søren orienterede om væftsturen 2013. Det var en rigtig god tur. God bus med 2 chauffører, Fin rundvisning og bespisning på værftet. Der var 21 personer med på turen. Arrangerer turen igen i år 2014 og håber at flere ønsker at komme med.Ad pkt. 5:
Der er endnu kun få tilmeldte til landstræffet. Webmaster udsender en ”alle mail” for evt. at få flere til at deltage.Ad pkt.6: Der arbejdes fortsat på et tættere samarbejde med de øvrige skandinaviske Bavaria-klubber.Drøftelse af ikke medlemmers adgang til DBK,s forum. Tanker fremme om et helt åben forum.
Dan laver et oplæg til næste møde.Ad pkt. 7:
Endelig konstituering som følger:
Formand – Svend Erik Nielsen.
Næstformand – Søren Dyrskjøt.
Kasserer – Hanne Christiansen.
Sekretær – Gravers Graversen.
Bestyrelsesmedlem – Michael Andersen
Bestyrelsesmedlem – Lars Christiansen
Bestyrelsesmedlem – Lars Bøllund.Ad pkt. 8:
Opfølgning på forsikringsaftalen med First Marine, der ønsker kontaktperson.
Tidl. Bestyrelsesmedlem, Allan, spørges – ellers bliver ny kontaktperson Svend Erik.
Hanne og Lars tager et check op klubstandere til landstræffet.Ad pkt. 9:
Næste møde i forbindelse med landstræffet.
Bestyrelsesmøde sluttede kl. 2020.G. Graversen
Sekretær.